Kako da uštedite vreme pri kreiranju višejezičnih stranica u Sitecore CMS-u koristeći Shared i Final Layout

Treći tekst iz serije tekstova u kojima se upoznajemo sa mogućnostima platforme Sitecore.

Oliver Raduner - 7. Decembar, 2017.

U prethodna dva teksta smo se upoznali sa funkcijama otključavanja i zaključavanja elemenata i klonovima u Sitecore CMS-u, a tema ovog teksta je upravljanje višejezičnim stranicama uz pomoć Shared i Final Layouta.


Da li svi elementi naših višejezičnih stranica uvek treba da budu identični ili bi trebalo da dozvolimo različit sadržaj na stranicama sa različitim jezicima?

Na ovo centralno pitanje — koje u projektima vrlo često postavljaju lica odgovorna za sadržaj — Sitecore je odgovorio Sitecore-om 8: i to u obliku nove funkcije Shared Layout (podeljeni prikaz) i Final Layout (finalni prikaz).

Shared Layout? Final Layout?

Dakle, novina je ta da jedna stranica (npr. Content Page (stranica sadržaja), Homepage (početna stranica)…) koristeći Sitecore može da se opremi modulima u dve varijante.

Jednostavno rečeno, rad sa ta dva layouta donosi sledeće:

Doduše, tom prilikom treba voditi računa da je ovde pre reč o „okviru” – sadržaji samih elemenata i dalje se mogu uneti u više jezika, a biće prikazani na jeziku koji odabere korisnik. Ovo važi i za elemente, koji su uneti u Shared Layout.

Kako ću, kao autor sadržaja sada znati gde i kako treba da radim?

To je vrlo dobro i opravdano pitanje. Preporučuje se da se vratimo na pitanje koje smo pomenuli na početku i da odgovorimo na isto: da li pravim stranicu koja treba da bude potpuno jednako prikazana na svim jezicima (naravno osim prevoda sadržaja) ili stranica na različitim jezicima sme/mora da izgleda potpuno drugačije?

Važno je znati da kad su pravilno upotrebljeni Shared i Final Layouts mogu pružiti ogromnu uštedu vremena prilikom održavanja sadržaja.

Preporuka za upotrebu Shared i Final Layouts iz našeg iskustva

Ranije — dakle pre Sitecore-a 8 — ponašanje Layouta (kada je postojao samo 1) izgledalo je tako što je — bez izmena u programu – bio moguć samo Shared Layout. U praksi se pokazalo da autor sadržaja po pravilu očekuje i želi sledeće ponašanje: ja ću napraviti jednu stranicu koja će doduše biti prevedena, ali svi sadržaji trebalo bi da budu isti na svim jezicima.

Iz ovog razloga je naša preporuka za projekat u Sitecore 8 da se ovo pitanje obavezno postavi zajedno sa autorima sadržaja pre implementacije i da se odgovori na isto. Od ogromne je pomoći kada se zajedno sa njima simulira jedan konkretan slučaj u sistemu, da bi se posmatralo ponašanje i na osnovu toga donela odluka.

Da su se time bavili i drugi, vidi se na primeru sledećeg rešenja, koje sistem standardno opet vraća na obradu Shared Layouts („kao ranije”): http://jockstothecore.com/defaulting-shared-layout-editing-sitecore-8-1/.


Ekipa Namicsa u planu ima širenje, a trenutno zapošljavaju Senior .NET softverskog inženjera.