U utorak, 17. marta u Centru za promociju nauke Impact Hubu, održaće se radionica pod nazivom “Asinhorna Java i Skala” koju organizuje HeapSpace. Program počinje od 19h.

Na prvom delu pričaće se o asinhronom programiranju, koje se smatra standardnim načinom izrade sistema sa velikim saobraćajem. Ovi koncepti nisu strani Javi 7 i 8, tako da će na ovom događaju biti pokazano kako se radi sa Executor, Future i CompletableFuture klasama. Pored toga, biće i priče, pre svega o Netty i VertX serveru.

U drugom delu se tema neće menjati, ali će biti posmatrana iz Scala ugla. Biće obuhvaćene Actor i Future klase, sa osvrtom na tehnike reaktivnog programiranja i, još uvek, eksperimentalni Akka Streams.

Meetup i programersku razmenu iskustava vodiće  Tijana Dojčinović i Igor Spasić.