Uspeh studenata FTN-a na međunarodnom takmičenju iz obrade signala

U konkurenciji od 52 tima iz 23 zemlje, na takmičenju koje organizuje IEEE, studenti novosadskog Fakulteta tehničkih nauka osvojili su nagrade za svoja tehnička rešenja

Zoja Stojković - 19. April, 2016.

Nastavljamo sa lepim vestima. Nakon uspeha studenata ETF-a na takmičenju International Future Energy Challenge 2016, studenti Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu dobili su nagrade na ovogodišnjem međunarodnom takmičenju iz obrade signala – Signal Processing Cup 2016. Takmičenje koje organizuje IEEE Društvo za obradu signala, deo je konferencije iz oblasti akustike, obrade govora i signala ICASSP.

Zadatak ovogodišnjeg SP kupa bilo je istraživanje mogućnosti korišćenja signala frekvencije mrežnog napona (Electrical Network Frequency ) u forenzici. Iako je ENF signal prisutan u multimedijalnim zapisima kao šum, zbog svojih osobina i karakteristike da je specifičan za područje jedne države, izuzetno je koristan za potencijalne primene u autentifikaciji i sinhronizaciji snimaka.

Studenti su se suočili sa praktičnim izazovima, poput određivanja optimalne procene spektra, mašinskog učenja i realizacije specifičnog hardvera.

UNStoppable i ENForcers timovi

U konkurenciji od 52 tima iz 23 zemlje oba tima sa FTN-a su se izdvojila svojim tehničkim rešenjima, za koja su dobila i priznanja.

Tim UNStoppable realizovao je sistem koji je po performansama među 5 najboljih, za šta je dobio priznanje Honorable Mention for Overall Excellence. Tim čine studenti studijske grupe Komunikacione tehnologije i obrada signala: Tijana Delić, Tijana Zrnić, Danica Despotović, Anastazia Žunić, Željana Šarić i Milivoje Knežević.

Drugi tim, The ENForcers, takođe je nagrađen, i to za originalan sistem za akviziciju i snimanje mrežnog napona dobio je  priznanje Special Prize for Sensing Circuit System. Ovaj tim čine: Kristina Vakarov, Kristina Gligorić, Simona Đurić, Isidora Šašić , studenti studijske grupe Komunikacione tehnologije i obrada signala, kao i Đorđe Novaković, student studijske grupe Merni sistemi. Pored toga značajnu podršku u projektovanju sistema za snimanje lokalne mreže pružio je kolega mr Dejan Reljić sa Katedre za energetsku elektroniku i pretvarače.

I nakon takmičenja studenti su nastavili istraživanje proširivši ga analizom video-snimaka. Formirali su prvu bazu ENF signala za Srbiju i trenutno pripremaju radove za međunarodne konferencije IcETRAN i SISY.

Prošle godine katedra za telekomunikacije i obradu signala FTN-a po prvi put okupila je tim studenata sa četvrte godine osnovnih studija i uzela učešće na ovom takmičenju. Danica Despotović, jedna od takmičarki, kaže da iako su nagrade izostale, studenti su stekli obimna znanja i veliko iskustvo kroz višemesečne pripreme za takmičenje.

Ovo je upravo i bio razlog da nastavnici, doc. dr Nikša Jakovljević, doc. dr Tatjana Lončar Turukalo i prof. dr Milan Sečujski, nastave da prate aktivnosti najvećeg inženjerskog društva IEEE namenjene studentima i nastave da rade sa studentima i van redovnih studijskih aktivnosti.

Motivacija nije izostala ni kod studenata. Broj prijavljenih studenata četvrte godine premašio je očekivanja te su formirana dva tima, sa mentorima sa master studija koji su imali iskustvo od prethodne godine.

Ono što je studente privuklo jeste prilika da rešavaju jedan realan problem i takmiče se sa studentima prestižnih inženjerskih fakulteta.