Vicert Inc.

DELATNOST

Nepoznato

OSNOVANA

Ništa od navedenog

.

KANCELARIJE

Nepoznato

52

VELIČINA

Nepoznato

49

Utisci O FIRMI

Pogledajte sažeta 49 javna komentara koji se odnose na opšte utiske ili plate poslodavca. Ispod su naš siže i linkovi do izvora.

Usled analize komentara na platformama poput: Joberty, HelloWorld, Ogledalo Firme i Glassdoor, dolazi se do zaključka da je Vicert Inc. kompanija velikim delom pozitivno ocenjena od strane svojih zaposlenih. Sa svojim razvojnim centrom Pamet d.o.o. u Beogradu, utisak je da ova kompanija uživa poverenje svojih radnika i pruža jedan od boljih procesa regrutacije, što je bila zajednička tačka gotovo svih analiziranih komentara.

Negativne strane kompanije koje se spominju u komentarima se odnose pre svega na preopterećenje radom usled nepoznavanja posla, nedostatak timskog duha i korišćenje zastarelih tehnologija. Međutim, navedene loše strane kompanije su pretežno bile prisutne u ranijem periodu, dok se čini da je situacija trenutno u velikoj meri poboljšana, pa se iz tog razloga u svežijim komentarima iz 2020. i 2021. godine, ne mogu naći negativni utisci.

Dobro

  • Mogućnost rada na velikom broju raznovrsnih projekata
  • Odličan proces regrutacije
  • Odnos sa menadžerima na visokom nivou
  • Transparentnost u poslovanju
  • Mogućnost za napredak i usavršavanje
  • Fleksibilno radno vreme
  • Profesionalan i efektivan HR sektor
  • Postojanje prilike za posete klijentima u SAD

Loše

  • Lokacija kompanije (Sava Centar) može predstavljati problem zbog gužve
  • Projekti se nekada bave starijim tehnologijama
  • Nedostatak mesta za parkiranje

OCENE, KOMENTARI I PLATE

Ovde na jednom mestu možete videti ocene, komentare i plate kompanije na svim sajtovima koji sakupljaju takve informacije.

3.2

ocena

14

komentara

6

plata

4.6

ocena

14

komentara

6

plata

4.8

ocena

6

komentara

2

plata

4

ocena

1

komentara

0

plata

PO INTERNETU

Ovde možete na jednom mestu videti kako se kompanija predstavlja na svom sajtu i na društvenim mrežama.

web-img

vicert.rs

LINKEDIN

DELATNOSTI I ALATI

Ovde na jednom mestu možete videti kojim sve oblastima se bavi kompanija, kao i koje tehnologije i alate koristi u radu.

DELATNOSTI

  Nisu dostupne informacije o delatnosti kompanije.

TEHNOLOGIJE

PROGRAMSKI JEZICI

  Nisu dostupne informacije o delatnosti kompanije.


FREJMVORCI

  Nisu dostupne informacije o delatnosti kompanije.


BIBLIOTEKE

  Nisu dostupne informacije o delatnosti kompanije.


BAZE PODATAKA

  Nisu dostupne informacije o delatnosti kompanije.


PLATFORME

  Nisu dostupne informacije o delatnosti kompanije.


ALATI

  Nisu dostupne informacije o delatnosti kompanije.

0

POSLOVI