Planeta Sport

Sopstveni proizvod

Sopstveni proizvod

2014

OSNOVANA

Beograd

2014.

BG

KANCELARIJE

Beograd

1000

VELIČINA

Nepoznat raspored po gradovima

196

Utisci O FIRMI

Pogledajte sažeta 196 javna komentara koji se odnose na opšte utiske ili plate poslodavca. Ispod su naš siže i linkovi do izvora.

Na osnovu analize dostupnih komentara na Ogledalo Firme platformi, deluje da je ova kompanija ocenjena više negativno nego pozitivno. U prilog tome ide veliki broj komentara zaposlenih koji smatraju da su plate niske, da postoji prenatrpanost poslom, kao i da prekovremeni rad uglavnom nije plaćen.

No, prema rečima mnogih, Planeta Sport je ažurna kada su plate u pitanju, a odnos između zaposlenih je na visokom nivou. 

Dobro

  ● Redovna plata
  ● Dobar odnos između zaposlenih

Loše

  ● Prisutna je fluktuacija zaposlenih
  ● Prenatrpanost poslom
  ● Niske plate u odnosu na tržište
  ● Nedostatak kvalitetne komunikacije između menadžmenta i zaposlenih
  ● Prisutan je prekovremeni rad
  ● Ponekad se radi i vikendom
  ● Uglavnom se radi u drugoj smeni
  ● Slabe mogućnosti za napredovanje

OCENE, KOMENTARI I PLATE

Ovde na jednom mestu možete videti ocene, komentare i plate kompanije na svim sajtovima koji sakupljaju takve informacije.

2.7

ocena

49

komentara

147

plata

0

ocena

0

komentara

0

plata

0

ocena

0

komentara

0

plata

0

ocena

0

komentara

0

plata

PO INTERNETU

Ovde možete na jednom mestu videti kako se kompanija predstavlja na svom sajtu i na društvenim mrežama.

web-img

planetasport.rs

LINKEDIN

DELATNOSTI I ALATI

Ovde na jednom mestu možete videti kojim sve oblastima se bavi kompanija, kao i koje tehnologije i alate koristi u radu.

DELATNOSTI

 • Data analytics
 • Data science
 • Mobilne aplikacije
 • UI
 • UX
 • Web aplikacije

TEHNOLOGIJE

PROGRAMSKI JEZICI

  Nisu dostupne informacije o delatnosti kompanije.


FREJMVORCI

  Nisu dostupne informacije o delatnosti kompanije.


BIBLIOTEKE

  Nisu dostupne informacije o delatnosti kompanije.


BAZE PODATAKA

  Nisu dostupne informacije o delatnosti kompanije.


PLATFORME

  Nisu dostupne informacije o delatnosti kompanije.


ALATI

  Nisu dostupne informacije o delatnosti kompanije.

0

POSLOVI