Endava

DELATNOST

Nepoznato

OSNOVANA

Beograd

.

KANCELARIJE

Nepoznato

536

VELIČINA

Nepoznato

313

Utisci O FIRMI

Pogledajte sažeta 313 javna komentara koji se odnose na opšte utiske ili plate poslodavca. Ispod su naš siže i linkovi do izvora.

Iz analiziranih komentara sa platformi poput: Joberty, HelloWorld, Ogledalo Firme i Glassdoor, stiče se utisak da je Endava kompanija ocenjena u velikoj meri pozitivno u prilog čemu govore i prosečne ocene na pomenutim platformama. Kao najznačajnije pozitivne strane ove kompanije, bitno je izdvojiti da unutar nje postoji jako dobar odnos između zaposlenih, kao i činjenica da su klijenti uglavnom velike firme.

Međutim, analizom utisaka od pre nekoliko godina, može se zaključiti da najveće nezadovoljstvo među zaposlenima izazivaju niske plate. Na osnovu komentara zaposlenih deluje da u ovom segmentu nije došlo do napretka poslednjih godina.

Dobro

  • Prijatna radna atmosfera
  • Dobar odnos izemeđu zaposlenih
  • Klijenti su uglavnom veće kompanije
  • Transparentnost na nivou cele kompanije
  • Fleksibilno radno vreme
  • Veliki broj različitih projekata
  • Kompanija vodi računa o zaposlenima
  • Jako dobro mesto za ljude bez radnog iskustva

Loše

  • Kvalitetni i iskusni zaposleni često odlaze bez napora kompanije da ih zadrži
  • Niske plate u odnosu na tržište
  • Realizacija projekata može u nekim trenucima biti spora
  • Neiskusan menadžment u pojedinim sektorima rada
  • Spor proces napretka nakon dostizanja seniorskog nivoa
  • Nešto lošija oprema u radu
  • Nekada se radi na zastarelim projektima

OCENE, KOMENTARI I PLATE

Ovde na jednom mestu možete videti ocene, komentare i plate kompanije na svim sajtovima koji sakupljaju takve informacije.

3.1

ocena

29

komentara

95

plata

4.2

ocena

41

komentara

32

plata

4.4

ocena

33

komentara

20

plata

4

ocena

40

komentara

23

plata

PO INTERNETU

Ovde možete na jednom mestu videti kako se kompanija predstavlja na svom sajtu i na društvenim mrežama.

web-img

endava.com

LINKEDIN

DELATNOSTI I ALATI

Ovde na jednom mestu možete videti kojim sve oblastima se bavi kompanija, kao i koje tehnologije i alate koristi u radu.

DELATNOSTI

  Nisu dostupne informacije o delatnosti kompanije.

TEHNOLOGIJE

PROGRAMSKI JEZICI

  Nisu dostupne informacije o delatnosti kompanije.


FREJMVORCI

  Nisu dostupne informacije o delatnosti kompanije.


BIBLIOTEKE

  Nisu dostupne informacije o delatnosti kompanije.


BAZE PODATAKA

  Nisu dostupne informacije o delatnosti kompanije.


PLATFORME

  Nisu dostupne informacije o delatnosti kompanije.


ALATI

  Nisu dostupne informacije o delatnosti kompanije.

0

POSLOVI