„Možete imati poslovni račun u stranoj banci, ali je pitanje gde ćete biti oporezovani”

https://biznis.rs/novac/mozete-imati-poslovni-racu... link-img
avatar
Nikola
✶ pre 271 dana ✚ pre 274 dana
Journalist at Startit

Iz članka:

Kada domaći državljanin želi da otvori firmu u inostranstvu, tu mogućnost ima u zavisnosti od propisa zemlje u kojoj započinje poslovanje. Ali kada je reč o otvaranju računa u inostranstvu, rezidenti imaju obaveze prema državnim organima.

Mogućnost da rezidenti Republike Srbije drže devize na računu kod banke u inostranstvu regulisana je podzakonskim aktom koji je donela Narodna banka Srbije na osnovu Zakona o deviznom poslovanju.

Zvanično građani Srbije mogu otvarati račune u stranim bankama, ali se problem stvara kod oporezivanja.

„Kod zemalja kod kojih ne postoji ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, sve je lutrija. Da li će poreski organi te zemlje gde vi otvorite račun tražiti da platite porez ili će prijaviti, na primer, Srbiji. U većini zemalja kada nemaju ugovor sa drugom zemljom to i ne prijavljuju. Ali kada vi primate novac i dobijete više od propisanog neoporezivog limita, ako tu granicu pređete banka je dužna da prijavi poreskim organima i onda vas oni mogu goniti ili prosto oporezovati i kazniti što vi sami niste podneli poresku prijavu” objašnjava Dragoljub Rajić, koordinator Mreže za poslovnu podršku.

2

DISKUSIJA

Ne sme se prenebregnuti činjenica da pored striktne procedure, taksativno navedenih situacija u kojima je moguće otvoriti račun u inostranstvu i obaveze unošenja deviza sa tih računa u Srbiju u propisanim rokovima, postoji i obaveza izveštavanja NBS o posedovanju i poslovanju privrednih društava u inostranstvu. Bilo da domaći poreski organ postupa po prijavi strane države, bilo da o prilivu iz inostranstva sazna tek po prijemu uplate, izbegavanje obaveze izveštavanja NBS i dobijanja odobrenja za otvaranje računa u inostranstvu može vas dovesti u rizik od novčanih i drugih kazni.

U pogledu oporezivanja u scenariju gde ne postoji međudržavni sporazum, načelno se slažem sa prethodno iznetim komentarom da u slučaju plaćenog poreza u inostranstvu, do oporezivanja u Srbiji dolazi onda kada je inostrana poreska stopa niža od domaće, i to samo u visini razlike.

2

Vidi još komentara u ovoj diskusiji i pridruži se

Neregistrovani korisnici mogu videti samo jedan komentar — registracija je besplatna i može da traje i samo 10s putem Linkedina. Na ovom postu su učestvovali:

ULOGUJ SE I DODAJ KOMENTAR


Registruj ili prijavi.

VIDI POPULARNE POSTOVE


2
avatar Anon pre 12 dana
2
avatar Vukašin pre 8 dana