Estonija pokreće prvu ,,ambasadu podataka” na svetu

Estonija će kopiju svih osetljivih i poverljivih podataka čuvati u data centru u Luksemburgu.

Nevenka Rangelov - 18. Jul, 2017.

Tokom prethodnih 20 godina, Estonija je razvijala svoju državnu upravu tako da je u poslednjem World Development izveštaju Svetske banke navedena kao država najbliža digitalnoj ekonomiji. Svaki punoletni građanin Estonije poseduje digitalnu ličnu kartu pomoću koje može da glasa, plaća porez i pristupi svom medicinskom kartonu — sve to online. Od skoro su te usluge počeli da nude i strancima kroz e-residency program.

Kada imate sistem koji je do te mere digitalizovan, postavlja se pitanje bezbednosnih rizika i sigurnosti svih podataka koji se sakupljaju. Prvi sajber napad koji je ugrozio estonske servise za e-upravu desio se 2007, a izvela ga je grupa ruskih hakera koja je u jednom danu uspela da obori čak 58 estonskih sajtova. Iako tada nisu izgubljeni podaci, neki naredni sajber napad bi mogao ozbiljno da ih ugrozi.

Kao potencijalno rešenje za ovaj problem, Estonija pokreće pilot projekat prve elektronske ambasade koja će služiti za čuvanje ovih podataka van Estonije, u Luksemburgu. Sim Sikut, savetnik estonske vlade za IT pitanja, komentariše ovo kao izuzetno važan zadatak za sve moderne države.

sim_sikutEstonsko digitalno i informaciono društvo je već toliko sofisticirano da više nema povratka u ,,eru papira”. Stoga moramo da učinimo sve što možemo kako bismo omogućili sajber bezbednost, uključujući i održavanje digitalnog kontinuiteta.

Mi već imamo objekte za back-up podataka u Estoniji, ali kako bismo bili spremni za svaku situaciju, na primer, ako iskusimo veliki sajber napad na nivou cele države, prirodnu katastrofu, ili napad na data centar, potrebno je da imamo back-up i van granica naše države.

Prva “ambasada podataka” će biti locirana u data centru visoke sigurnosti u Betzdorfu (Luksemburg). Tu će biti čuvane kopije svih najvažnijih i poverljivih podataka. Ambasada bi trebalo da počne sa radom do kraja godine, a moguće je da će nakon ove, Estonija pokrenuti slične ambasade i u drugim državama — za svaki slučaj.