Čemu služe klonovi u Sitecore CMS-u i na koji način vam mogu ubrzati kreiranje sadržaja

Nastavljamo sa tekstovima u kojima se upoznajemo sa Sitecore platformom za content menadžment.

Daniel Šerer - 27. Novembar, 2017.

Sara Maning je lik iz Netflixove serije Orphan Black, koja u toku priče saznaje da je jedan od mnogih klonova na svetu. Svi su odvojeno rasli — tako su različiti usled direktnih uticaja životne sredine, ali čudnovato isti zbog svog zajedničkog genskog nasleđa.

Otprilike sa takvom definicijom mogli bi se opisati klonovi Sitecore stavki. Karakteristika, koja je u realnom svetu isto tako osporena kao i istraživanje genetskih slika u reproduktivnoj medicini.

Uprkos tome, želeo bih da vam skrenem pažnju na to, jer uz pravilnu primenu može i te kako da doprinese optimizaciji podataka i povećanju efikasnosti.

U Sitecore programu za obradu sadržaja (content editor) od svakog objekta može da se napravi tačna kopija, pardon, klon:

sitecore

Reč je o samostalnom objektu, koji takoreći uzima „zadate vrednosti” (default values) od nekog drugog objekta. Stoga sam klon poseduje sve „sadržaje” svog stvaraoca. Međutim, ono što je uzbudljivo kod ove varijante jeste da Sitecore klonovima omogućava da svaki poseduje svoju — izmenjenu — informaciju. Tako da je kod klonova moguće modifikovati polja. Ova modifikacija se prikazuje i čim se opet promeni neka informacija kod originalnog klona. Autor dobija mogućnost da odluči da li opet želi da preuzme vrednost baze ili ipak ne.

Ova funkcionalnost može da bude od koristi u sledećim situacijama:

Treba voditi računa o sledećem

Isti sadržaj, raspoređen na više URL-ova, iz SEO tehničkih razloga pretraživači kažnjavaju. Zatim, kada sadržaj treba duplirati na istom domenu, original bi trebalo da bude saopšten preko Canonical URL/tagovi pretraživača. Kada je sadržaj znatno modifikovan, to više ne mora da se uradi. Ovo prepoznavanje, međutim, zahteva konkretne troškove implementacije.

Više informacija o mehanici kloniranih objekata možete da pronađete u zvaničnoj Sitecore dokumentaciji.

Prava sa klonovima

Često se postavlja pitanje da li se modifikacija klonova može i sprečiti. Tako je upotreba klonova sadržaja u nekim scenarijima poželjna, ali ne i njihovo usaglašavanje. Ovu funkciju Sitecore ne nudi „Out-of-the-Box”. Zajedno sa ovim člankom želeo bih da ponudim konkretan predlog rešenja.

Ovom modifikacijom ovlašćujemo Sitecore platformu da definiše prava pisanja za klonove. Dva prava su dodata:

Ova ovlašćenja se mogu ažurirati normalno preko svakog Sitecore security editora:


Ekipa Namicsa u planu ima širenje, a trenutno je otvorena pozicija Technical Lead .NET.