Bugarska propisala zakonom da softver za državne institucije bude open-source

Softver koji plaćaju građani mora biti open-source — tako kaže novi zakon u Bugarskoj.

Zoja Kukić - 5. Jul, 2016.

Bugarska je u okviru novog Zakona o e-upravi uvela obavezu da sav softver koji se kreira za državne institucije bude open-source.

Član 58a (važi od 1. jula 2016. godine)

Nakon pripreme tehničkih i funkcionalnih zadataka za javne nabavke koje se tiču razvoja, nadogradnje ili implementacije informacionih sistema i e-usluga, administrativna tela moraju da uključe i sledeće zahteve:

1. Kada predmet ugovora uključuje razvoj kompjuterskih programa:

a) kompjuterski programi moraju zadovoljiti kriterijume open-source softvera

b) sva autorska i srodna prava nad kompjuterskim programom, izvorni kod, dizajn interfejsa i baze koje su predmet nabavke treba da budu otvorene u potpunosti, bez ograničenja upotrebe, modifikacije i distribucije

c) razvoj treba da se odvija u repozitorijumu koji održava agencija u skladu sa Članom 70

Jedan od konsultanata koji je uticao na kreiranje ove stavke zakona navodi u svom blog postu na Mediumu, da veruju da će se kroz ovakav proces loše sigurnosne prakse u razvoju rešiti na vreme, umesto prekasno (iliti nakon isteka ugovora), što je do sada bio slučaj.

Prema našim saznanjima, Bugarska je prva zemlja koja je ovako nešto uvela, te će biti vrlo zanimljivo pratiti rezultate. Da li Srbija može nešto da nauči od svog suseda? Svakako, ali kao neko ko je aktivan na promociji jednog dosta rasprostranjenijeg princima otvorenosti — otvorenih podataka, čini mi se da to neće biti skoro.