MS SQL DB Developer

TNation je firma specijalizovana za pružanje softverskih usluga. Klijenti su kompanije iz Severne Amerike i Zapadne Evrope, i saradnja je uglavnom na dugoročnim projektima.

TNation → profil kompanije

Obavezni uslovi:

  • 2+ godine iskustva u radu sa MS SQL 2012 ili novijim verzijama
  • Dobro poznavanje T-SQL-a, optimizacija SQL upita (stored procedura, funkcija, trigera)
  • Optimizacija indeksa
  • Analiza i praćenje perfomransi SQL Server-a

Prednosti:

  • Iskustvo u radu sa velikim i/ili distribuiranim bazama
  • Iskustvo sa High Availability Solutions
  • Korišćenje i analiza Execution planova SQL Servera

Beneficije:

  • Rad u pozitivnom radnom okruženju
  • Odlični finansijski uslovi
  • Stalno zaposlenje

Prijavi se do 31/03/17

Lokacija — Beograd

Prijavi se na oglas