C# DEVELOPER

TNation je firma specijalizovana za pružanje softverskih usluga. Klijenti su kompanije iz Severne Amerike i Zapadne Evrope, i saradnja je uglavnom na dugoročnim projektima.→ http://www.tnation.eu/

Uslovi:

  • 2+ godine radnog iskustva
  • dobro poznavanje .NET-a i API.NET MVC-a, HTML-a i MS SQL Server-a
  • poželjno iskustvo u radu sa ORM alatima (EntityFramework/nHibernate)
  • poželjno iskustvo u radu sa ASP.NET Web API framework-om

Beneficije:

  • Rad u pozitivnom radnom okruženju
  • Odlični finansijski uslovi
  • Stalno zaposlenje

Prijavi se do 24/01/17

Lokacija — Beograd

Prijavi se na oglas